Objekts Loft Arch

Biroja ēka un stokofiss Siguldā Lauku iela 6. Sigulda

Atgriezties

Apbūves risinājums

Zemes gabala attīstību sadalīt vairākās daļās:

Projektējamā apbūve:

• Ēka "A", Biroja ēka, ELVI kompānijas birojs un labiekārtota teritorija / kopējā platība līdz 1000m2

• Ēka "B", Noliktavas ēka (ar vairumtirdzniecības iespējām) / kopējā platība līdz 2000m2

Nākotnē paredzēts izbūvēt "Laukmales", Sigulda, kadastra Nr. 8094 003 0013, kopējā zemes gabala platībā 2 ha.

Ēkas "A" un "B" priekšējā zona tiek apvienota, veidojot kopīgu piebraukšanas un labiekārtojuma risinājumu, plašu autostāvvietu klientiem un darbiniekiem, kvalitatīvus un augstvērtīgus apstādījumus un atpūtas zonas biroja darbiniekiem, kā arī segtu velo novietni.

Ēkā "B" ir paredzēts, ka no ielas puses var piekļūt klienti un katrai ieejai ir stiklots ieejas fasādes fragments ar stikla jumtiņu, bet no aizmugures ir piegādes iespējas noliktavai un lieli vārti. Ēkai "B" telpu plānojums tiks pielāgots pēc konkrēta īrnieka prasībām, un izstrādāts BP, kas skaņots atsevišķi.

Ēkas "A" ELVI kompānijas birojs un labiekārtota teritorija, kas tiek projektēta ar zaļo zonu ēkas aizmugurē, lai biroja darbinieki varētu pēc iespējas vairāk iedvesmoties no dabas un sajustu mieru.

Teritorijas ģenerālā plāna un labiekārtojuma risinājums

Piebraukšana gruntsgabalam projektēta saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un konsultējoties ar ceļu projektētāju, kā arī ņemot vērā divus jau izbūvētos jaunos piebraucamos ceļus no Lauku ielas.

Pirmais piebraucamais ceļš atrodas kreisā pusē, kur paredzēts iebraukt/izbraukt visa veida transportam un apkalpot visu noliktavu kvartālu.

Otrais piebraucamais ceļš atrodas labajā pusē, kas izbūvētas pa vidu starp diviem zemes gabaliem projektējamo (Lauku iela 6) un kaimiņu zemes gabalu Lauku iela 8B (kad.Nr.80150040342) – zemes īpašnieks ir rakstiski saskaņojis kopīgu iebraukšanu zemes gabalā.

Noliktavu piegāde paredzēta no ēkas aizmugures un piegāde projektēta, ņemot vērā distribūcijas kravas furgonu manevrēšanas iespējas.

Piebrauktuvju, gājēju ietvju un pāreju tehniskie risinājumi tiks izstrādāti saskaņā ar izdotiem tehniskiem noteikumiem būvprojekta sadaļās TS-CD un TS-L.

Abas ēkas izvietotas gar Lauku ielu, lai veidotu kopīgu piebraukšanas iespēju klientiem un biroja ēkas darbiniekiem. Zemes gabala dziļumā paredzēts iebraukt gar Ēkas "B" kreiso pusi un apkalpot visu iekšējo potenciālās apbūves kvartālu. Biroju ēkai ir viena galvenā ieeja un labiekārtota teritorija pie galvenās ieejas, bet noliktavas ēkai paredzētas 6 ieejas, ieejas tiks precizētas BP un pēc konkrēta īrnieka prasībām.

Ēka "A" aizmugures fasādes kreisais stūris (asis Ga/1a) atrodas 1.9m attālumā no dziļākā zemes gabala robežas – abi zemes gabali tiek projektēti, kā viens attīstības projekts un pēc MBP saskaņošanas tie tiks apvienoti vienā zemes gabalā vai tiks veiktas nepieciešamās juridiskās darbības (saskaņa ar Būvatļaujas prasībām).

Visu gruntsgabala teritoriju paredzēts labiekārtot izveidojot kvalitatīvus apstādījumus un atpūtas zonu apmeklētājiem. Stāvvietas projektētas pamīšus ar zaļajām zonām. Laukumā pie biroja ēkas paredzētas vietas atpūtai ar soliņiem un integrētiem puķu podiem, velo novietnes. Detalizēti labiekārtojuma elementu, mazo arhitektūras formu un apstādījumu risinājumi tiks izstrādāti sadaļā TS-L.

Arhitektūras risinājumi

Ēkas vizuālais tēls iecerēts modernās arhitektūras formās ar apjomu un fasādes dalījumu panākot prestižu ārējo veidolu un oriģinālu detaļu izmantojumu. Kompānijas nosaukumi – zīmols izvietots virs ieejas un skaidri nolasāms, tuvojoties objektam un pie galvenās ieejas.

Ēka "A" – Biroja ēkai paredzēta koka fasādes apdare un vertikāls logu ritms, kas piešķir ēkai raksturu. Apjoma kompozīcija veidota, ieraujot centrālo daļu. Fasādes apdarē dominē pelēks un bēšīgs tonis ar vertikālām metāla detaļām. Ēkai ir divslīpju jumts ar dažāda izmēra valcprofila jumta materiāla platumiem. Pagalma daļa atrodas dienvidu pusē, un, vadoties pēc energoefektivitātes principiem, ēkai ir paredzēta liela jumta pārkare ar terasi. Aiz tās ir zaļā labiekārtojuma zona, lai biroja darbinieki varētu pēc iespējas vairāk iedvesmoties no dabas un vērot apkārtējo vidi.

Ēkai "B" – Noliktavas ēkas (ar vairumtirdzniecības iespējām) fasādei paredzēts izmantot vertikālus (ja būs iespējams) sendviča paneļus un stiklotas daļas pie katras galvenās ieejas. Fasādes apdarē dominē pelēks tonis ar izceltiem, tumši pelēkiem elementiem, kuri ritmiski sadala fasādes plakni.

Vides pieejamība

Būvprojekts izstrādāts ievērojot vides pieejamības prasības. Pie ieejām ēkā nav pakāpieni. Lieveņa platums pie ieejām ir pietiekami liels, lai nodrošinātu manevrēšanas laukumu 1.5 x 1.5 m. Zemes gabala teritorijā paredzētas 4 autostāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ēkā atrodas sanmezgli, kas atbilst vides pieejamības prasībām.

 

Gruntsgabala platība – 8167 m2

Biroja ēkas platība – 941 m2

Stokofisa platība – 1436 m2

Noliktavu kopējā platība – 5568 m2

Autostāvvietu skaits – 67

 

Līdzīgi projekti