Objekts Loft Arch

Konkursa piedāvājums teritorijas attīstībai Ganību dambis 17A, Rīga

Atgriezties

Pilsētbūvnieciskā situācija.

Ēku izvietojums zemesgabalā veidots analizējot kopsakarības pilsētvides mērogā. Ņemot vērā zemesgabala atrašanās vietu un apkārtējās apbūves raksturu, īpaša uzmanība tika veltīta galvenajiem skatu punktiem no Ganību dambja un Lugažu ielas. Gar abām ielām ir liela auto transporta plūsma un stāvot pie krustojuma, svarīgi ir ar arhitektūras palīdzību radīt sajūtu, ka kvartāls ir atvērts apmeklētājiem, kā arī ir ērti novietot automašīnu jaunā kvartāla teritorijā.

Analizējot apkārtējo un esošo ēku pilsētbūvniecisko situāciju, paredzam, ka uz Lugažu ielas ir augstāka apbūve, jo pretī jaunizbūvētam kvartālam ir padomju laika četru un piecu stāvu ēkas, bet uz Ganību dambja ielas pretējā pusē ir zemāka apbūve - esošas divstāvīgas ēkas, līdz ar to paredzam trīs un četru stāvu apbūvi.

Iecerēts, ka katras ēkas pirmajā stāvā tiks izvietotas komerciālās vai publiskas funkcijas, veicinot pilsētniecisku atmosfēru, radot pievienoto vērtību kvartālam, jo apmeklētāju plūsma paredzēta ne tikai darba dienas laikā, bet vakaros un brīvdienās.

Atšķirības ģenerālplānā no pasūtītāja dotā redzējuma un piedāvātā risinājuma.

Analizējot pilsētbūvniecisko situāciju un pasūtītāja iesniegto ģenerālplāna ēkas izvietojuma koncepciju, piedāvājam:

- Ēkas tiek izvietotas pa perimetru, lai radītu ērtu un saprotamu gājēju, auto transporta plūsmu, līdz ar to vieglāk orientēties jaunajā kvartālā, kā arī paliek vairāk vieta kvartāla vidū publiskai rekreācijas zonai ar koku, puķu stādījumiem. Tas neradītu sajūtu, ka kvartālā dominē auto stāvvietas, bet ir padomāts par cilvēkiem. Izbūvējot taisnstūra autostāvvietas laukumu, to var izmantot lietus ūdens novadīšanai ar ilgtspējīgu virsūdens pārvaldības principu (fitoremediācijas izmantošanas iespējas). Tas nozīmē, ka ēku “C” (pēc pasūtītāja dotā ģenerālplāna ēka Nr. S2) ir paredzēts izvietot paralēli Ganību dambim, lai radītu pilsētbūvniecisko ēku augstuma harmoniju, ēkai tiek paredzēti 3 stāvi (1.stāvs tirdzniecība, 2. un 3.stāvs biroji).

- Pēc Arhitektu biroja LOFT pieredzes, izvērtējot arhitektonisko un ekonomisko pamatojumu, ēkām “B” un “C” (pēc pasūtītāja dotā ģenerālplāna ēkas Nr.O1 un Nr.S2) pirmā stāva apbūves laukums tiek paredzēts analogs augšējiem stāviem un netiek paplašināts. Ja pirmo stāvu nepieciešams palielināt, paredzot lielākas tirdzniecības platības un vienstāvīgu apjomu pagalma pusē, tad no augšējiem stāviem vienstāvīgā apjoma jumta segums vienmēr nepievilcīgi izskatās, kas samazina augšējo stāvu biroju izīrēšanas pievilcību un vērtību.

- Pie ēkas “B” (ēka Nr.O1) pēc pasūtītāja dotā redzējuma uz pirmā stāva ir paredzēta apjoma stāvvieta. Izvērtējot pilsētbūvniecisko analīzi, Arhitektu birojam LOFT ir pārliecība, ka auto stāvlaukums ir jāizvieto kvartāla iekšpusē, jo veidojas labāka pilsētbūvnieciskā infrastruktūra, vieglāk orientēties un ir mazākas izbūves izmaksas stāvvietām. Līdz ar to brīvstāvošie apjomi zemesgabalā izvietoti tā, lai būtu viegli uztverami no galvenajiem skatu punktiem, attiecīgi nodrošinot arī ērtu un intuitīvi saprotamu kustību un pieeju kvartāla ēkām.

Ģenerālais plāns un sadalīšana pa celtniecības kārtām, labiekārtojums un vides pieejamība.

Saskaņā ar doto pasūtītāja uzdevumu ir paredzēts kopējo kvartāla apbūvi sadalīt četrās celtniecības kārtās, kur katrs celtniecības etaps atbilst pilsētbūvniecisko normatīvu prasībām un nodrošina gājēju, apmeklētāju un piegādes transporta ērtu funkcionālu risinājumu.

Teritorijas iekšējās ielas ar stāvvietām loģiski organizē auto apmeklētāju kustību pa apli gan piegādes, gan evakuācijas un ikdienas plūsmas, vienlaikus saista kvartāla ēkas ar apkārtējo infrastruktūru, veidojot funkcionālu un baudāmu urbāno atmosfēru.

Kvartāla iekšējā organizācijā ir dota priekšroka gājējiem, kā arī ir izvērtēta sociālā atbildība un kvartāla pieejamība ikvienai sabiedrības grupai. Pie katras ēkas paredzētas stāvvietas autotransportam ar kustības traucējumiem. Publiskajā ielas daļā ir plānotas tirdzniecības platības, tādējādi vitalizējot ielas fronti un integrējot kvartālu kopējā pilsētas struktūrā, ir veidotas gājējiem vairākas galvenās ieejas, lai jaunais publiski pieejamais iekškvartāls ir sasniedzams no vairākiem apkārtējo ielu punktiem. Kvartāla vidū ir paredzēta publiskā rekreācijas zona ar koku, puķu stādījumiem. Labiekārtojuma risinājums apvieno visas ēkas gājēju līmenī. Katrai celtniecības apbūves kārtai ir paredzētas mazās arhitektūras formas, velo novietnes un pie autostāvvietām apstādījumu zonas.

Līdzīgi projekti