Objekts Loft Arch

Taurupes muižas klēts pārbūve Taurupe

Atgriezties

2018.gads – rekonstrukcija


Projekta priekšlikums.

Projekts paredz atjaunot vēsturisko muižas klēti par sabiedrisku ēku, kuras pirmajā stāvā atrodas Taurupes novadpētniecības muzejs un Ogres novada muzeja filiāle un otrajā stāvā - daudzfunkcionāla zāle izstāžu un pasākumu rīkošanai.

Vietas lielākā kultūrvēsturiskā vērtība ir muižas klēts laukakmens mūra sienas un ķieģeļu kolonāde tās priekšā. Pārbūves risinājums paredz atjaunot un saglabāt šos mūrus. Jaunais jumta un izbūves apjoms veidots neatkārtojot bijušo klēts jumta apjomu, bet izceļot saglabājušās laukakmens sienas un kolonādi un respektējot muižas vides mērogu. Ēkā labi „nolasāms” vecais apjoms un mūsdienīga pārbūve, kur abas daļas papildina viena otru, veidojot harmonisku ansambli.

Muzeja ēka un tajā izvietotā ekspozīcija veidos vienotu ansambli, jo arī ēka ir vēsturiska muižas kompleksa liecība. Ja ēka ir slēgta, muzejam var apiet apkārt, apskatot veco un jauno arhitektūru un dažus eksponātus kolonādes sānos. Muzeja materiālus paredzēts izstādīt mūsdienīgi un interaktīvi, lai tas spētu piesaistīt un būtu interesants dažādu paaudžu apmeklētājiem.

 

Vēsturiskā situācija.

Zemes gabals un klēts ēka atrodas vēsturiskās Taurupes muižas apbūves kompleksā. Pēc vēsturiskajiem materiāliem nav precīzi nosakāms klēts celtniecības  gads, aptuveni tas ir 19.gs. pirmā puse.

Pēc Otrā Pasaules kara ēka izmantota kā graudu noliktava. 1987.gadā klēts ēka atjaunota un pielāgota Taurupes novadpētniecības muzeja vajadzībām. Atjaunotās ēkas fasādes bija pilnībā apmestas un krāsotas, kā arī jumtam izmantotas Padomju gadiem raksturīgās viļņotās šīfera loksnes. Atjaunotā klēts ēka izdega 1997.gadā.

Šobrīd saglabājušās klēts laukakmens ārsienas un kolonāde ēkas priekšējā fasādē, kā arī ieejas durvis ēkā. Blakus gruntsgabalā atrodas muižas pārvaldnieka ēka (Baltā māja), kas ar klēti veido vienotu ansambli. Tālāk parkā atrodas vēsturiskā Muižas ēka – tagadējā skola. Muižas ēka bija nodedzināta 1905.gadā zemnieku nemieru rezultātā. Vēlāk ēku atjaunoja un 1938.gadā tajā ierīkoja skolu. 1963.gadā muižas ēkai uzbūvē 3.stāvu. Jaunākā atjaunošana skolā veikta 2009.gadā. Muižas apbūvi ieskauj parks ar lieliem kokiem, no kuriem vairāki ir valsts nozīmes dižkoki.

 

Pirmā stāva kopējā platība – 233.8 m2

Otrā stāva kopējā platība – 296.1 m2

Kopējā platība – 529.9m2

Līdzīgi projekti